THÔNG BÁO MỜI THẦU SINH PHẨM

Kính gửi: Quý công ty

  1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
  2. Tên gói thầu: Cung cấp Sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch.
  3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  5. Danh mục Sinh phẩm:
STT Tên hàng ĐVT Quy cách Nước SX Số lượng
1 Ichroma HbA1c Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 05
2 Ichroma TnI Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 05
3 Ichroma T3 Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 05
4 Ichroma T4 Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 05
5 Ichroma TSH Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 05
6 Ichroma Ferritin Hộp Hộp/25 test Boditech – Hàn Quốc 02
7 Ichroma CRP Hộp Hộp/ 25 test Boditech – Hàn Quốc 04
  Tổng khoản: 07 khoản      

– Điều kiện nhà thầu tham dự hợp lệ:

+ Mỗi nhà thầu chỉ có một đơn dự chào giá cạnh tranh.

+ Bỏ trong phòng bì kín có niêm phong và đóng dấu của nhà thầu tham dự

Quý nhà thầu tham dự gửi hồ sơ tham dự hoặc bảng báo giá chi tiết chào thầu cho chúng tôi bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp qua địa chỉ như sau:

– Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA

– Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2 – P. Ninh Diêm – Tx. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

– ĐT/Fax: (0258) 3672.265

– Người nhận: Ds.Đỗ Hữu Thành – Khoa Dược-TTB-VTYT.

  1. Mọi hồ sơ dự thầu /báo giá chi tiết phải được gửi đến địa chỉ trên trước 9giờ 30 phút ngày 09/10/2023.
  2. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 09/10/2023.
  3. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 35 phút ngày 09/10/2023.

Kết quả mở thầu sẽ được thông báo đến Quý nhà thầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả mở thầu.

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm và bảng báo giá chi tiết tốt nhất của Quý nhà thầu./.

TẢI ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO: THƯ MỜI THẦU sinh phẩm tháng 10.2023.signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone