THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý công ty

Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

 1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất PCR.
 2. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Danh mục hàng hóa:- Điều kiện nhà thầu tham dự hợp lệ:

  + Mỗi nhà thầu chỉ có một đơn dự chào giá cạnh tranh.

  + Bỏ trong phòng bì kín có niêm phong và đóng dấu của nhà thầu tham dự

  Quý nhà thầu tham dự gửi hồ sơ tham dự hoặc bảng báo giá chi tiết chào thầu cho chúng tôi bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp qua địa chỉ như sau:

  – Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA

  – Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2 – P. Ninh Diêm – Tx. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

  – ĐT/Fax:  (0258) 3672.265

  – Người nhận: Ds.Đỗ Hữu Thành – Khoa Dược-TTB-VTYT.

  1. Mọi hồ sơ dự thầu /báo giá chi tiết phải được gửi đến địa chỉ trên trước 9 giờ 30 phút ngày 12/10/2023.
  2. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 12/10/2023.
  3. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 35 phút ngày 12/10/2023.

  Kết quả mở thầu sẽ được thông báo đến Quý nhà thầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả mở thầu.

  Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm và bảng báo giá chi tiết tốt nhất của Quý nhà thầu./.

Tải Thông Báo Mời thầu:THƯ MỜI THẦU PCR (2).signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone