CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

       Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014-2017 với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng”; trong 06 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã phối hợp tổ chức 03 đợt khám chữa bệnh nhân đạo cho người dân ở một số xã, phường trên địa bàn thị xã.

 1    

    Ngày 21/4/2017, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã phối hợp với Đoàn Thầy thuốc về làng của Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 698 người dân tại xã Ninh Sơn.

      Khám, phát thuốc và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 619 người dân xã Ninh An với tổng thời gian của đợt khám là 07 ngày (không kể thứ 7; chủ nhật).

 2      

       Phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh khám nhân đạo cho 213 người cao tuổi của phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa trong ngày 10/6/2017.

       Như vậy, trong 06 tháng đầu năm đơn vị đã phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 1.530 người dân trên địa bàn thị xã. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, gia đình.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone