Chiến dịch “Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika” năm 2018

         Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ đạo của Sở Y tế Khánh Hòa, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã phối hợp Thị Đoàn Ninh Hòa xây dựng ban hành kế hoạch số 242/KHLT-YTNH-ĐTN ngày 13/3/2018 về việc “Phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2018” với trọng tâm là dịch Sốt xuất huyết (SXH) và bệnh do vi rút Zika.

          Triển khai thực hiện kế hoạch trên, ngay từ tháng 4 Thị Đoàn Ninh Hòa đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã phường huy động thanh niên, ra quyết định thành lập đươc 27 Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng”. Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai kế hoạch và các hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng chống SXH-Zika cho 68 cán bộ Đoàn chủ chốt và  đoàn viên thanh niên nòng cốt của 27 xã phường.

BSCKI. Trần Chí, Phó Giám đốc TTYT phát biểu tại Lễ phát động chiến dịch

         Ngày 05/6. Dưới sự chủ trì của UBND thị xã, Thị Đoàn Ninh Hòa đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch“Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika- hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6” tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Ninh Hòa. Tham dự lễ phát động có 18 đại biểu của Thị ủy, UBND thị xã, Ban ngành, Đoàn thể và hơn 180 Đoàn viên thanh niên, cán bộ Trạm Y tế của 27 xã phường. Sau lễ phát động các Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng” của 27 xã phường đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tìm, diệt lăng quăng bọ gậy tại hộ gia đình từ ngày 05/6/2018 đến ngày 10/6/2018.

         Kết quả chiến dịch đợt 1 (tháng 6 năm 2018) đã huy động được 27 Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng” với 729 đoàn viên thanh niên thực hiện tổng vệ sinh môi trường, tìm, diệt lăng quăng bọ gậy cho 45.721 hộ gia đình. Kết hợp trong chiến dịch các Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng” đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXH, phát hơn 4.500 tờ rơi, dán 113 áp phích, Đài truyền thanh các xã phường đã phát bài tuyên truyên phòng chống SXH-Zika trong chiến dịch được 216 lượt. Các hoạt động tuyên truyền, diệt lăng quăng bọ gậy tại hộ gia đình của Đoàn viên, thanh niên trong chiến dịch đợt 1 đã góp phần giám số lượng mắc bệnh và ổ dịch SXH so với cùng kỳ 2017 của các tháng sau đó.

         Phát huy kết quả đã đạt được trong đợt 1, Trung tâm Y tế và Thị Đoàn Ninh Hòa phối hợp tổ chức triển khai chiến dịch Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika đợt 2 năm 2018  từ ngày 10 đến ngày 20/10/2018 với chỉ tiêu tất cả các hộ gia đình trên địa bàn đều được tìm, diệt lăng quăng bọ gậy. Phương pháp thực hiện chiến dịch: đối với hộ gia đình có Đoàn viên, thanh thiếu niên thì do chính Đoàn viên, thanh thiếu niên tự thực hiện tại gia đình mình. Đối với hộ gia đình không có đoàn viên, thanh thiếu niên, hộ neo đơn do Đội Thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng” vận động Đoàn viên, thanh thiếu niên cùng thực hiện.

         Theo báo cáo của Đoàn thanh niên các xã phường, ước tính có khoảng 35.000 hộ gia đình được các Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng”  diệt lăng quăng bọ gậy trong đợt này. Các hoạt động tuyên truyền trực tiếp cho người dân, tuyên truyền trên Đài truyền thanh cũng được kết hợp triển khai trong chiến dịch.

         Các hoạt động phối hợp giữa ngành Y tế và Đoàn thanh niên từ cấp Thị xã đến cấp xã phường đã có những kết quả nhất định: Đã xây dựng được mạng lưới hoạt động, đặc biệt là mạng lưới cán bộ đoàn viên chủ chốt và 27 Đội thanh niên tình nguyện ”Vì sức khỏe cộng đồng”. Các chiến dịch tìm, diệt lăng quăng bọ gậy của Đoàn thanh niên được tổ chức đồng thời với các can thiệp phòng chống khác của ngành Y tế đã góp phần làm giảm số ca mắc, ổ dịch SXH trên địa bàn Ninh Hòa trong năm 2018.

Phòng TCHC

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone