BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC

     Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xác định bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin, tuyên truyền, vận động CBVC, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không sử dụng thuốc lá; tích cực tham gia phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh của trung tâm.

     Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hoà triển khai kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức triển khai quy định đến cán bộ, bệnh nhân trong bệnh viện; lồng ghép các nội dung này trong các cuộc họp của các khoa, phòng; vận động bệnh nhân và người nhà bỏ thói quen hút thuốc. Trong khuôn viên Trung tâm y tế nhiều bảng cấm “Không hút thuốc lá” và băng rôn “Bệnh viện không khói thuốc lá” được treo tại nhiều địa điểm tập trung đông người, như phòng làm việc, khu vực khám bệnh và buồng bệnh. Ban giám đốc các đơn vị cũng luôn chú trọng việc tuyên truyền, vận động đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hưởng ứng phong trào xây dựng “Bệnh viện không khói thuốc”. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (từ 25-31/5/2018); Tổ chức 02 buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng mô hình bệnh viện không khói thuốc lá trong ngày 29 và 30/5/2018 cho 200 người là cán bộ viên chức, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại đơn vị.  Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại tất cả các khoa, phòng. Đặc biệt, các y, bác sĩ, còn chịu trách nhiệm tư vấn về các phương pháp cai nghiện thuốc lá cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng, kết hợp lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động truyền thông, nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Hình ảnh nói chuyện về phòng, chống tác hại thuốc lá

     Để tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở y tế và môi trường bệnh viện, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện hút thuốc lá từ bỏ thói quen hút thuốc lá và nói không với thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Duy trì thực hiện tốt mô hình “Bệnh viện, Trung tâm Y tế không khói thuốc” nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng về bệnh tật, kinh tế do việc sử dụng thuốc lá gây ra.

Phòng KHNV

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone