V/v mời chào giá Khóa “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023

                                                         Kính gửi: Quý Công ty.
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đang xây dựng kế hoạch Huấn luyện an toàn,
vệ sinh lao động năm 2023 của Trung tâm với thông tin gói thầu cụ thể như sau:
– Tên gói thầu: Khóa “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 Trung
tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
– Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
– Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
– Danh mục nhóm huấn luyện:
STT TÊN ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Nhóm 1:  Người 48
2 Nhóm 3:  Người 317
3 Nhóm 4:  Người 86
4 Nhóm 6:  Người 15
Kính mời các quý Công ty quan tâm, có khả năng đáp ứng gói thầu nêu trên
gửi báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa theo thông tin sau:
– Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA
– Địa chỉ: Phú thọ 2 – P. Ninh Diêm – TX. Ninh Hòa – khánh Hòa.
– ĐT: (0258) 3672170.
– Người nhận: Bác sĩ Võ Thái
– Thời gian: Trước 7h00 ngày 04/10/2023 báo giá để Trung tâm có cơ sở
tổng hợp đưa vào dự toán.
Lưu ý: giá của gói thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan,
thuế giá trị gia tăng để thực hiện. Hiệu lực của báo giá tối thiểu 45 ngày.
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm và bảng
báo giá chi tiết tốt nhất của quý Công ty. Trân trọng./.

Tải mời  chào giá

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone