Tổng kết công tác Cải cách hành chính và chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 27 Trạm Y tế xã/phường năm 2023 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng trong năm 2024

Thực hiện Quyết định 47/QĐ-SYT ngày 25/01/2024 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở Y tế Khánh Hòa; Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc phê duyệt kết quả xác định Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, Trạm y tế các xã, phường và các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2023; Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa về phê duyệt và công bố Báo cáo chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với
sự phục vụ của UBND cá xã phường, Trạm Y tế các xã, phường và các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2023 và Quyết định số 919/QĐ-SYT ngày 13/12/2023 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt và công bố chỉ số PARI, xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế.
Căn cứ mẫu phiếu khảo sát, đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng xây dựng, nội dung tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Trạm Y tế xã, phường năm 2023 được xác định dựa trên các tiêu chí cơ bản thực hiện phân tích, đánh giá như sau: Việc đánh giá mức độ hài lòng thực hiện trên 05 tiêu chí cơ bản quy định chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; bản câu hỏi điều tra năm 2023 gồm 24 câu hỏi với 05 tiêu chí gồm: – Tiếp cận dịch vụ: Tiêu chí này đo lường mức độ đa dạng, phong phú về hình thức, phương tiện mà cơ sở y tế thông tin về các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến khách hàng, sự đầy đủ, chu đáo trong việc hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ, các khu vực chức năng, giá, dịch vụ).

– Điều kiện tiếp đón, phục vụ: Tiêu chí này đánh giá mức độ hài lòng của khách hành về thủ tục hồ sơ nhập viện, chuyển viện, thanh toán; điều kiện, tiện nghi phục vụ tại các khu vực khám bệnh, chữa bệnh và khu vực cung cấp dịch vụ

Xem văn bản đầy đủ: báo cáo chỉ số hài lòng 27 TYT năm 2023.signed.signed (1)

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone