NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách tránh để muỗi đốt, nên ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày, dùng bình ...

Nên thực hiện test HBsAg cho phụ nữ đi khám thai lần đầu tiên

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách tránh để muỗi đốt, nên ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày, dùng bình ...

Bệnh sốt xuất huyết: Nguy cơ bùng phát dịch

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách tránh để muỗi đốt, nên ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày, dùng bình ...

Những lưu ý về bệnh COPD

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách tránh để muỗi đốt, nên ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày, dùng bình ...