12

GSTS.Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thăm và ...

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

7

LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

3

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

logoytnh

THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM ...

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...