Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

CẨM NANG 10 CÂU HỎI ĐÁP ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ...

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp ...

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...