pal2

Lớp tập huấn xử trí 4 bệnh phổi thường gặp

Sáng ngày 02/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn ...

qttn1

TƯNG BỪNG NGÀY LỄ QUỐC TẾ THIẾU NHI

Sáng ngày 02/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn ...

tchn2

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá CCHC và ...

Sáng ngày 02/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn ...

pccc1

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức tập huấn Phòng cháy chữa cháy ...

Sáng ngày 02/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn ...