pccc1

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức tập huấn Phòng cháy chữa cháy ...

Nhằm mục đích giúp cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ...

tn1

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VỚI ...

Nhằm mục đích giúp cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ...

rb

Trung Tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và ...

Nhằm mục đích giúp cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ...

27

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Nhằm mục đích giúp cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ...