LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM ...

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở hướng tới bảo ...

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...