rb

Trung Tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và ...

Thực hiện theo chỉ đạo của Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị quán ...

27

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Thực hiện theo chỉ đạo của Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị quán ...

tc2

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phát động phong trào Tết trồng cây

Thực hiện theo chỉ đạo của Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị quán ...

vtlt1

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thực hiện theo chỉ đạo của Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị quán ...