THĂM VÀ TẶNG QUÀ BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH DIÊM

Sáng 24/10/2018, Chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và tặng ...

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Sáng 24/10/2018, Chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và tặng ...

Chiến dịch “Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và ...

Sáng 24/10/2018, Chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và tặng ...

BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC

Sáng 24/10/2018, Chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và tặng ...