dh1

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

hg

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm ...

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

bdg1

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn bình đẳng giới ...

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

vs

Vì sao cần tiêm hai liều vắc-xin Sởi?

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...