BẢNG GIÁ THU TIÊM VẮC XIN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG TỪ NGÀY 01/01/2024

ST

T

TÊN VẮC XIN HAO HỤT,

BQ, VC, VẬT TƯ TIÊU HAO

(CV 274/SYTKHTC ngày

22/02/2005)

CÔNG TIÊM

(TT240/2016/

TT-BTC ngày 11/11/2016)

GIÁ MUA

VẮC XIN

GIÁ THU
A B 1 2 3 4=1+2+3
1 HEXAXIM

Vắc xin hỗn hợp phòng 6 bệnh: bạch hầu, ho gà,  uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib  *Pháp SX*

              175.040 10.000 865.200 1.050.240
2 INDIRAB

Vắc xin phòng bệnh Dại *ẤN ĐỘ SX*

33.100 10.000 155.500 198.600
3 HEBERBIOVAC

Vắc xin phòng bệnh viêm gan B *CUBA SX*

 
                  + Dưới 10 tuổi 11.009 10.000 45.045 66.054
                  + Từ 10 tuổi trở lên 15.356 10.000 66.780 92.136
4 IMMUNOHBs 180 UI/ml

Huyết thanh viêm gan B *Ý SX*

334.000 10.000 1.660.000 2.004.000
5 JEVAX

Vắc xin Viêm não Nhật Bản *VIỆT NAM SX*

11.962 14.000 49.812 75.774
6 IMOJEV   

Vắc xin Viêm não  *PHÁP SX*

112.880 14.000 554.400 681.280
7 MENACTRA

Vắc xin phòng bệnh viêm màng não mô cầu nhóm A, C, Y và W-135 *USA SX*  

212.000

 

10.000 1.050.000 1.272.000
8 ROTAVIN  

Vắc xin phòng tiêu chảy cấp do vi rút Rota

*VIỆT NAM SX* 

69.956

 

7.000 339.780 416.736
9 ROTARIX

Vắc xin đường ruột *BỈ SX*

142.144

 

7.000 700.719 849.863
10 INFLUVAC TETRA

Vắc xin phòng bệnh cúm *HÀ LAN SX*   

54.800

 

10.000 264.000 328.800
11 SYNFLORIX

Vắc xin phế cầu + hợp *BỈ SX*          

167.980

 

10.000 829.900 1.007.880
12 TT                                                                               

Vắc xin phòng Uốn ván hấp phụ, *VIỆT NAM SX*

4.957 10.000 14.784 29.741
13 SAT                                                              

Huyết thanh kháng độc tố Uốn ván, *VIỆT NAM SX* 

7.053 10.000 25.263 42.316
14 JEEV 3mcg/0,5ml                                                     

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B, *ẤN ĐỘ SX*

 

52.600

 

14.000

 

253.000

319.600
15 PREVENAR 13                                                       

Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não mủ, viêm họng, viêm tai giữa, nhiễm trùng máu do phế cầu, *BỈ SX*

 

228.800

 

10.000

 

1.134.000

1.372.800
16 GENE-HBVAC                                                      

Vắc xin phòng bệnh viêm gan B Vắc xin phòng bệnh viêm gan B, *VIỆT NAM SX*

           + Dưới 10 tuổi               11.009 10.000 45.045 66.054
           + Từ 10 tuổi trở lên               15.188 10.000 65.940 91.128

Tải văn bản đầy đủ: QĐ Giá tiêm VX -2024.signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone