Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thường xuyên tổ chức phẫu thuật Đục thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO, đem lại ánh sáng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh Đục thủy tinh thể. Bệnh nhân liên hệ qua địa chỉ: Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm, số điện thoại: 0258 3670067 để được tư vấn, đăng ký khám và phẫu thuật.

     Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh
Khánh Hòa thường xuyên tổ chức phẫu thuật Đục thủy tinh thể bằng phương pháp
PHACO, đem lại ánh sáng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh Đục
thủy tinh thể.
Bệnh nhân liên hệ qua địa chỉ: Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện ĐKKV
Ninh Diêm, số điện thoại: 0258 3670067 để được tư vấn, đăng ký khám và phẫu
thuật.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone