Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Vật tư y tế

chào gia y cụ 6 2018