Quyết định 2197/QĐ-UBND, ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

2197_QD_UBND