LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

                                                                                                                                            

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 19/9/2016 đến 23/9/2016)

 

THỨ/ NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ BP CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
 

Thứ hai

19/9/2016

7h20

 

 

– Giao ban chuyên môn toàn viện. BS Khoa

 

 

P.KHTH – Trưởng phó các khoa phòng, ĐDT các khoa. Hội trường BV

 

14h – Họp BGĐ, Trưởng các phòng chức năng. BS Khoa   – Trưởng các phòng. P.Giám đốc
 

Thứ ba

20/9/2016

8h

 

– Giám sát Tiêm an toàn và CSTD. CN Dư   – P.ĐD, ĐDT khoa NS, LCK.  
14h – Bình phiếu chăm sóc. CN Dư K.LCK – YS, ĐD, HS, học việc toàn viên + PK.NSim Hội trường BV
Thứ tư

21/9/2016

8h – Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ thị xã.     –          – BS Chí Theo giấy mời
14h – Họp BCH Công đoàn mở rộng + Tổ trưởng Công đoàn. Phổ biến các VB quy phạm PL liên quan đến ATVSLĐ. BS Chí, BS Thái P.TCHC

 

– Thành viên BCH, Tổ trưởng CĐ.

 

Hội trường CS2
 

Thứ năm

22/9/2016

7h20

 

– Giao ban chuyên môn toàn viện.

– Thông tin y học.

BS Khoa

 

P.KHTH

K.Dược

– Trưởng phó các khoa phòng, ĐDT các khoa.

 

Hội trường BV

 

14h – Báo cáo chuyên đề về Sản khoa. BS Khoa K.Ng-Sản – Hộ sinh toàn Trung tâm. Hội trường BV
 

Thứ sáu

23/9/2016

7h15

 

 

– Vệ sinh ngoại cảnh

– Thông tin GDSK trên Đài Truyền thanh nội bộ.

 

   

K.LCK

– Các khoa phòng

 

 

 

 

 

14h

 

15h

16h

–  Phổ biến các VB quy phạm PL liên quan đến ATVSLĐ.

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án các khoa.

– Vệ sinh máy móc, TTB, Y dụng cụ.

BS Thái

 

P.TCHC

 

– ½ CBVC toàn viện.

 

– P.KHTH, 01 BS và ĐDT, Trưởng khoa LS.

– Các khoa phòng

Hội trường BV

 

Hội trường BV

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC  (Đã Ký)

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone