xuat huyet

Chiến dịch “Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và ...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

thuoc la

BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

tcm

TP.HCM: Thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

logoytnh

DANH MỤC VẮC-XIN DỊCH VỤ TẠI PHÒNG KHÁM CƠ SỞ II- TRUNG TÂM Y TẾ ...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...