sxh

Bệnh sốt xuất huyết: Nguy cơ bùng phát dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp, 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.220 ca SXH, trong đó ...

copd

Những lưu ý về bệnh COPD

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp, 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.220 ca SXH, trong đó ...

cc1

THĂM VÀ TẶNG QUÀ BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH DIÊM

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp, 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.220 ca SXH, trong đó ...

pn3

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp, 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.220 ca SXH, trong đó ...