thuoc la

BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xác định bắt đầu từ ...

12

GSTS.Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thăm và ...

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xác định bắt đầu từ ...

7

LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xác định bắt đầu từ ...

3

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xác định bắt đầu từ ...