cd1

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ...

Nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn trong năm qua, sáng 05/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y ...

yhgd2

ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, QUẢN LÝ SỨC KHỎE NHÂN ...

Nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn trong năm qua, sáng 05/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y ...

qlcl1

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn trong năm qua, sáng 05/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y ...

hh2

TẬP HUẤN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO CÁC ...

Nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn trong năm qua, sáng 05/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y ...