xuat huyet

Chiến dịch “Thanh niên chung tay phòng, chống Sốt xuất huyết và ...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

thuoc la

BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

12

GSTS.Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thăm và ...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...

7

LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Được sự chỉ ...