Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử ...

Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-YTNH, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức kỉ niệm Ngày 20/10 cho cán ...

Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-YTNH, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội thi Viên chức Y tế giỏi, thanh ...

Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-YTNH, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về ...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ ...

Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-YTNH, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về ...