Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội thi Viên chức Y tế giỏi, thanh ...

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ ...

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

Lớp tập huấn xử trí 4 bệnh phổi thường gặp

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

TƯNG BỪNG NGÀY LỄ QUỐC TẾ THIẾU NHI

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...