tchn2

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá CCHC và ...

Chiều ngày 22/5/2019, Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC và chỉ số hài ...

pccc1

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức tập huấn Phòng cháy chữa cháy ...

Chiều ngày 22/5/2019, Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC và chỉ số hài ...

tn1

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VỚI ...

Chiều ngày 22/5/2019, Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC và chỉ số hài ...

rb

Trung Tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và ...

Chiều ngày 22/5/2019, Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC và chỉ số hài ...